احتراما، به اطلاع می ­رساند طبق روال هرساله کتابخانه مرکزی در نظر دارد کتاب و منابع علمی مورد نیاز دانشکده، گروه­ها، اساتید و دانشجویان را خرید نماید،

خواهشمند است کتب مورد نیاز خود را با توجه به عنوان کتاب، نویسنده و ناشر به آدرس ایمیل

lib_center@urmia.ac.ir

   ارسال تا نسبت به خرید آن اقدام گردد.

در ضمن لیست­های ارسالی به ایمیل مذکور تا خرید کتاب، جهت هرگونه پاسخگویی  محفوظ خواهد ماند.