به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند کلاس اخلاق پژوهش برای سومین دوره از طرف کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه بصورت مجازی برگزار می گردد.

خواهشمند است برای ثبت نام تا روز دوشنبه 99/9/24 اقدام و برای گرفتن گواهینامه آموزشی مشخصات زیر را به ایمیل زیر ارسال فرمایید.

 نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

آدرس ایمیل دانشگاهی

شماره تلفن همراه

کد ملی

 در ضمن روز و ساعت کلاس متعاقبا اعلام می گردد.

 

 دانشجویانی که تا کنون ایمیل دانشگاهی خود را فعال نکرده اند به اداره فناوری اطلاعات با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

04431942714

 

m.dehbozorgi@urmia.ac.ir

a.milan@urmia.ac.ir

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه