طی مراسمی همزمان با ایام مبارک دهه فجر و با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر سلیمانپور، دکتر محمد نیکبخت مدیر محترم خدمات علمی و فناوری و آقای منوچهر ده بزرگی رییس کتابخانه مرکزی سیستم امنیتی کتابخانه های چهار دانشکده ی (علوم، کشاورزی، فنی و مهندسی، ادبیات) و بخش نشریات کتابخانه مرکزی افتتاح و راه اندازی شد