دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

لیست کتابهای ارائه شده در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

لیست کتابها موضوع ردیف
لیست کتابها آب و فاضلاب  1
 لیست کتابها اسلام و ادیان  
لیست کتابها اقتصاد و بازرگانی  
لیست کتابها بیولوژی٬زیست شناسی و ژنتیک  
لیست کتابها تاریخ و جغرافیا  
لیست کتابها تربیت بدنی  
لیست کتابها توریزم و گردشگری  
لیست کتابها جامعه شناسی  
لیست کتابها حسابداری  
لیست کتابها   حقوق و جرم شناسی  
لیست کتابها   دامداری، دامپزشکی  
لیست کتابها ریاضیات و آمار  
لیست کتابها زبان و ادبیات انگلیسی  
لیست کتابها زمین شناسی و محیط زیست  
لیست کتابها شیلات و علوم دریایی  
لیست کتابها شیمی و بیوشیمی  
لیست کتابها صنایع غذایی  
لیست کتابها علوم تربیتی و آموزشی  
لیست کتابها فیزیک  
لیست کتابها علوم گیاهی و گیاه پزشکی  
لیست کتابها مهندسی صنایع  
لیست کتابها مهندسی عمران  
لیست کتابها مهندسی کامپیوتر IT  
لیست کتابها مهندسی مکانیک  
لیست کتابها هنر و معماری  
لیست کتابها مهندسی مواد و پلیمر  
لیست کتابها موضوع ردیف
لیست کتابها   علوم انسانی 1
لیست کتابها علوم پایه  
لیست کتابها علوم کشاورزی  
لیست کتابها فنی مهندسی  
لیست کتابها موضوع ردیف
 لیست کتابها  عمران، معماری، شهرسازی، زمین شناسی، معدن   1
لیست کتابها برق، مکانیک، متالورژی، کامپیوتر، ریاضی   
لیست کتابها موضوع ردیف
لیست کتابها  تاریخ  1
لیست کتابها موضوع ردیف
 لیست کتابها  مهندسی و علوم پایه 1
لیست کتابها موضوع ردیف
 لیست کتابها  عربی 1
لیست کتابها تمامی رشته ها  
لیست کتابها موضوع ردیف
لیست کتابها  هنر، معماری و عمران  1
لیست کتابها کشاورزی،محیط زیست و علوم زیستی 2
لیست کتابها شیمی 3
لیست کتابها   آمار و احتمالات و ریاضی - فیزیک 4
لیست کتابها  برق ، مهندسی پزشکی و الکترونیک و کامپیوتر 5
لیست کتابها  مهندسی صنایع و مکانیک 6
لیست کتابها مدیریت، بازاریابی مالی و حسابداری 7
لیست کتابها دامپزشکی 8
لیست کتابها  علوم تربیتی و روانشناسی 9
لیست کتابها  تربیت بدنی، علوم ورزشی 10
لیست کتابها ادبیات انگلیسی و زبانشناسی 11
لیست کتابها تاریخ 12
لیست کتابها علوم اجتماعی 13
لیست کتابها حقوق فلسفه و مذهب 14
لیست کتابها موضوع ردیف
لیست کتابها  عربی  1
لیست کتابها  هنر و معماری  2
لیست کتابها  علوم انسانی و اجتماعی  3

کتب منتشر شده توسط دانشگاه

Pages