دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
کرم شناسی دامی و انگل شناسی دامی
نویسنده:
محمد یخچالی و جمال قره خانی و حیدر حیدری
قیمت:
180000 ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
سنگ گرانیت - پترولوژی ، محیط تکتونیکی و طبقه بندی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و امین جعفری
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی سنگ
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و حسین پیر خراطی و حامد مرادی
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
محمدمهدی باطنی و جواد بهمنش
موضوع:
آمار ریاضی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
ن. کوتگودا و رنزو روسو
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
نگاهی به کاربرد نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد
نویسنده:
دکتر میرنجف موسوی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا - حسین پیرخیاطی - حامد مرادی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
کشاورزی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده - مهندس حیدر عزیزی
قیمت:
25000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
شامل اصول و مبانی طراحی : کانال ها، سازه های وابسته سدها، ضربه قوچ و کاویتاسیون، پمپ ها و توربین ها
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی - دکتر محسن بشارت
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی - دکتر سید مصطفی گلابی - دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
دامپزشکی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک - گری ای.کونبوی
قیمت:
25000 ریال

Pages