دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آموزش- مدیریت آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
قیمت:
250000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
دانلود کتاب: بهداشت شیر
قیمت:
240000
سال نشر:
1393
مترجم:
فیروزه سپهریان آذر و سعید اسدنیا و محمدرسول مفسری و ناصر تراب زاده
موضوع:
روانپزشکی
نویسنده:
تریشا سوپس و پائول ای. کک
قیمت:
160000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر شهرام خلیل آریا و سیمین انواری
موضوع:
ترمودینامیک
نویسنده:
دسموند وینتربون
قیمت:
450000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی سی ++
نویسنده:
دکتر علی سرباز جانفدا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان زراعی - فیزیولوژی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
قیمت:
500000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
ریاضیات - تقریب
نویسنده:
دکتر سعید پیش بین و پرویز دارانیا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
نویسنده:
وحید رضاوردی نژاد و تیمور سهرابی
قیمت:
30000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر اصغر توفیقی و جواد طلوعی آذر و اعظم رمضان خوانی
موضوع:
ورزش- تغذیه
نویسنده:
لوری اسمولین و مری گروسونور
قیمت:
150000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
کشاورزی- آزمایشات
نویسنده:
دکتر علی هاشمی و بهرام محتشمی
قیمت:
300000

Pages