دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر محمد یخچالی
موضوع:
انگل دام
نویسنده:
جک چرنین
قیمت:
41000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر علی سرباز جانفدا
موضوع:
ریاضیات - جبر
نویسنده:
درک جی اس رابینسون
قیمت:
47000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جواهرات - رنگ آمیزی
نویسنده:
دکتر عطا اله بهرام و فاطمه احمدپور
قیمت:
33000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - اصول و قواعد
نویسنده:
دکتراکبر زواره ای رضائی و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر پرویز پیری و فرزاد غیور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
روش تحقیق - علوم انسانی
نویسنده:
دکتر میر محمد سیدعباس زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ژئوفیزیک - اکتشافات
نویسنده:
دکتر رامین نیکروز
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
داروهای دامپزشکی
نویسنده:
دکتر شهرام جوادی و دکتر مجتبی هادیان دکتر فهیمه ولی پور ودکتر صیمین صدیقی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
موضوع:
معدن -- اکتشافات
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
39000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
دکتر جواد معتمدی
موضوع:
چرای دام
نویسنده:
ژیل لومر و جی هادسون و آده مورائز و پی کاوالیو و سی نابینکر
قیمت:
180000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر جواد معتمدی و زهرا عبدلعلیزاده و دکتر اسماعیل شیدای کرکج
موضوع:
چرا - گراسلندها --- آزمایشگاه
نویسنده:
ال.ت. مانتجی و آر.ام. جونز
قیمت:
220000ریال

Pages