دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
سلول شناسی دام
نویسنده:
ح. دیتر دلمن و جیناین ر. کاریترز
قیمت:
55000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر محمد یخچالی
موضوع:
انگل دام
نویسنده:
جک چرنین
دانلود کتاب: انگل شناسی
قیمت:
41000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر علی سرباز جانفدا
موضوع:
ریاضیات - جبر
نویسنده:
درک جی اس رابینسون
قیمت:
47000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جواهرات - رنگ آمیزی
نویسنده:
دکتر عطا اله بهرام و فاطمه احمدپور
قیمت:
33000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - اصول و قواعد
نویسنده:
دکتراکبر زواره ای رضائی و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر پرویز پیری و فرزاد غیور
دانلود کتاب: اصول حسابداری 2
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
روش تحقیق - علوم انسانی
نویسنده:
دکتر میر محمد سیدعباس زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ژئوفیزیک - اکتشافات
نویسنده:
دکتر رامین نیکروز
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
داروهای دامپزشکی
نویسنده:
دکتر شهرام جوادی و دکتر مجتبی هادیان دکتر فهیمه ولی پور ودکتر صیمین صدیقی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
موضوع:
معدن -- اکتشافات
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
39000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
دکتر جواد معتمدی
موضوع:
چرای دام
نویسنده:
ژیل لومر و جی هادسون و آده مورائز و پی کاوالیو و سی نابینکر
قیمت:
180000ریال

Pages