دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
خاک - مکانیک
نویسنده:
کاظم بدو
قیمت:
80000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فاطمه سادات حسینی و علیرضا فارسی و ابراهیم نوروزی سید حسینی
موضوع:
ورزش - جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
جوآن ان. ویکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
شیمی آلی - مهندسی
نویسنده:
نادر نوروزی پسیان
قیمت:
33000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر متضی علوی شوشتری
موضوع:
مامایی دام ها
نویسنده:
جفری اچ. آرتور و دیدوید ای. نوکی و هاروارد پیرسن و تیموتی جی. پارکینس
قیمت:
600000 ریال( دوره 2 جلدی)
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
Academic papers
نویسنده:
Javade Gholami
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
زبان انگلیسی -- فقه و حقوق
نویسنده:
دکتر سیدمهدی صالحی و سارا جلالی
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
مدیریت آموزشی مدارس
نویسنده:
دکتر محمد حسنی
قیمت:
43000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
معادلات دیفرانسیل -- نرم افزار متمتیکا
نویسنده:
دکتر سعید سهرابی
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر نادر نوروزی پسیان و سجاد احمدی و زهرا ملکپور
موضوع:
طیف سنجی مغناطیس هسته ای
نویسنده:
متین بالچی
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نرم افزار لیزرل -- معادلات ساختاری PLS
نویسنده:
دکتر میر محمد سید عباس زاده و جواد امانی ساری بگلو و هیمن خضری آذر و قاسم باشوی
قیمت:
75000ریال

Pages