دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
مدیریت آموزشی مدارس
نویسنده:
دکتر محمد حسنی
قیمت:
43000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
معادلات دیفرانسیل -- نرم افزار متمتیکا
نویسنده:
دکتر سعید سهرابی
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر نادر نوروزی پسیان و سجاد احمدی و زهرا ملکپور
موضوع:
طیف سنجی مغناطیس هسته ای
نویسنده:
متین بالچی
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نرم افزار لیزرل -- معادلات ساختاری PLS
نویسنده:
دکتر میر محمد سید عباس زاده و جواد امانی ساری بگلو و هیمن خضری آذر و قاسم باشوی
قیمت:
75000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر علی محمد نیک بخت و عادل رضوانی وند فنائی و ایمان گل پور
موضوع:
مواد غذایی - صنعت و تجارت
نویسنده:
سی. آناندهاراماکریشنان
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر رسول پیرمحمدی
موضوع:
تغذیه دام - مواد معدنی
نویسنده:
نویل اف. ساتل
قیمت:
450000 ریال - یک دوره 2 جلدی
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
فقه و حقوق - زبان انگلیسی
نویسنده:
دکتر سید مهدی صالحی و دکتر پرویز علوی نیا
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سازه های هیدرولیکی
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی و دکتر محسن بشارت
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ساس تختخواب
نویسنده:
دکتر موسی توسلی
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر حسن قلاوندی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدیریت منابع انسانی
نویسنده:
جاستین مرک و برنارد بارکر و ریچارد برد
قیمت:
120000 ریال

Pages