دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برای ورود کلیک کنید

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
گیاههان - خصوصیات
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد
قیمت:
70000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
خاک - مکانیک
نویسنده:
کاظم بدو
قیمت:
80000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فاطمه سادات حسینی و علیرضا فارسی و ابراهیم نوروزی سید حسینی
موضوع:
ورزش - جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
جوآن ان. ویکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
شیمی آلی - مهندسی
نویسنده:
نادر نوروزی پسیان
قیمت:
33000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر متضی علوی شوشتری
موضوع:
مامایی دام ها
نویسنده:
جفری اچ. آرتور و دیدوید ای. نوکی و هاروارد پیرسن و تیموتی جی. پارکینس
قیمت:
600000 ریال( دوره 2 جلدی)
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
Academic papers
نویسنده:
Javade Gholami
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
زبان انگلیسی -- فقه و حقوق
نویسنده:
دکتر سیدمهدی صالحی و سارا جلالی
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
مدیریت آموزشی مدارس
نویسنده:
دکتر محمد حسنی
قیمت:
43000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
معادلات دیفرانسیل -- نرم افزار متمتیکا
نویسنده:
دکتر سعید سهرابی
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر نادر نوروزی پسیان و سجاد احمدی و زهرا ملکپور
موضوع:
طیف سنجی مغناطیس هسته ای
نویسنده:
متین بالچی
قیمت:
70000ریال

Pages