ویژه سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

برای ورود کلیک کنید

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
بناهای عمومی - معماری
نویسنده:
دکتر ناصر ثبات ثانی
قیمت:
700000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
زراعت
نویسنده:
دکتر مهدی قیاسی و دکتر مهدی تاج بخش
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان دارویی - کشت و تولید
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و دکتر فهیمه شکرانی
قیمت:
300000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
ژنتیگ
نویسنده:
دکتر مختار غفاری و دکتر مهدی مخبر
قیمت:
480000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - خواص فیزیکی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
قیمت:
500000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
آبیاری- اصول
نویسنده:
دکتر وحید وردی نژاد و دکتر تیمور سهرابی
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
قیمت:
700000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
نویسنده:
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
بافت شناسی
نویسنده:
علی شالیزار جلالی
قیمت:
100000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000

Pages