به اطلاع دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی می رساند کارگاه آموزشی  معرفی و راهنمایی دسترسی رایگان به منابع علمی و پایگاههای اطلاعاتی اشتراکی دانشگاه

    و شیوه های صحیح جستجوی منابع در کتابخانه مرکزی بصورت حضوری برگزار خواهد شد 

 

زمان: سه شنبه 1401/03/10

 

ساعت: 10 لغایت 12 

تلفن تماس:  31942471 - 32779930 

کتابخانه مرکزی