کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
قواعد فقی و مدنی
نویسنده:
دکتر سیامک جعفرزاده
دانلود کتاب: قواعد فقه مدنی
قیمت:
450000
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
آداکیت¬ها گروه وسیعی از سنگ¬های آذرین هستند که علائم ژئوشیمیایی ویژه¬ای دارند. در واقع آنها زیر مجموعه¬ای از انواع داسیت تا آندزیت¬اند که اغلب از ذوب پوسته اقیانوسی جوان فرورانده تشکیل شده¬اند. با توجه به ساز و کارهای منحصر بفرد تشکیل چنین ماگماهایی شایس
نویسنده:
دکتر منیر مجرد
قیمت:
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی
نویسنده:
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده و ایرج کریمی ثانی
قیمت:
100000
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی
نویسنده:
دکتر هادی الماسی، احسان پرندی و حسین شبانی
قیمت:
120000
سال نشر:
1399
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر رقیه حمزه¬نژاد تقليدآباد
موضوع:
آگاهی از مصادیق آلودگی خاک و پیامدهای آن ، تصمیم¬سازی جهت پیشگیری از آلودگی خاک و اجرای اقدامات عملی برای پالایش مناطق آلوده ، مدیریت خاک¬های آلوده
نویسنده:
ناتالیا رودریگز ائوجنیو
قیمت:
300000ریال
سال نشر:
1399
مترجم:
دکتر رضا امیرنیا ( گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) - دکتر پیمان محمدزاده توتونچی و دکتر بهناز سعادت (دانش‌آموخته دکتری ) - مهدیه فلاح و فریده فقه نبی (دانشجوی دکتری )
موضوع:
نقش عوامل محیطی در رشد و نمو ریشه ، اثرات عوامل محیطی بر بهبود عملکرد گیاهان زراعی
نویسنده:
ناند کومار فاگریا
قیمت:
800000ریال
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
پژوهشی بر اساس فهرست بالنسبه جامعی از مهم ترین و مشهورترین اسماء الهی موجود در قرآن و کتاب مقدس تورات و انجیل تنظیم شده است.
نویسنده:
کریم جباری
قیمت:
500000ریال
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
مطالب کتاب روش های نوین آزمایشگاهی در علوم و صنایع غذایی برگرفته از کتاب های روش های آنالیز مواد، استخراج و جداسازی، اسپکتروسکوپی، کروماتوگرافی و شیمی تجزیه دستگاهی (اسگوک، وست، هالر) می باشد
نویسنده:
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده - مهندس ایرج کریمی ثانی
قیمت:
800000 ریال
سال نشر:
1399
مترجم:
زمانی اهری، غلامرضا - فرهادی کچائی، علیرضا
موضوع:
مهندسی عمران - سازه
نویسنده:
باخمن و همکاران
قیمت:
500000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
مهندسی محیط زیست، ژتوتکنیک
نویسنده:
بدو، کاظم
دانلود کتاب: ژئوتکنیک زیست محیطی
قیمت:
350000 ریال

Pages