کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1401
مترجم:
موضوع:
نویسنده:
تدوین و گردآوری محمدرضا زرگران، هادی بیگی‌حیدرلو، سمیرا ساسانی‌فر
قیمت:
سال نشر:
1397
مترجم:
مترجمتن دکتر احمد پورستار و مژگان عصمتی
موضوع:
نانوساختار
نویسنده:
پی. ام. سیوا کومار و دیگران
قیمت:
400000 تومان
سال نشر:
1400
مترجم:
ترجمه دکتر محمد حسنی، دکتر مریم سامری، دکتر سهیلا احمدی
موضوع:
مدرسه‌ها -- مدیریت و سازماندهی (School management and رهبری آموزشی (Educational leadership)‬‬ رفتار سازمانی (Organizational behavior)
نویسنده:
تونی بوش
قیمت:
600000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
آتشباری (Blasting) مواد منفجره (Explosives) سنگ معدن -- آماده‌سازی (Ore-dressing) مهندسی معدن (Mining engineering)
نویسنده:
تصنیف دکتر حسن مومیوند
قیمت:
1500000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
مواد غذایی -- میکرب‌شناسی (Food -- Microbiology) زیست‌حسگرها (Biosensors)
نویسنده:
تدوین و گردآوری دکتر محمود رضازادباری، دکتر سجاد پیرسا، دکتر صابر امیری و دکتر لاله مهریار
قیمت:
500000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
دکتر حامد خلیل‌وندی‌بهروزیار، دکتر رسول پیرمحمدی، فرهاد صمدیان، دکتر بهزاد اسدنژاد
موضوع:
کالبدشناسی دامی (Veterinary Anatomy) فیزیولوژی دامی (Veterinary physiology)
نویسنده:
آر. مایکل ایکرز، دی. مایکل دنبو
قیمت:
2500000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
گیاهان -- اثر نمک‌ها (Plants -- Effect of salts on) گیاهان -- اصلاح نژاد (Plant breeding) ژنتیک مولکولی گیاهان (Plant molecular genetics)
نویسنده:
رضا درویش¬زاده نسرین اکبری فریبا مرسلی آقاجری جمالعلی الفتی
قیمت:
1100000 ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر رسول شهروز
موضوع:
نویسنده:
دیتر دلمن
قیمت:
سال نشر:
1399
مترجم:
دکتر رسول شهروز دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر سعیده امانی
موضوع:
بافت شناسی دامپزشکی
نویسنده:
جوان سی. ایورل
قیمت:
کتاب الکترونیکی (ebook)
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
قرآن -- علوم قرآنی -- راهنمای آموزشی (عالی) ( ‏ Qur'an -- Qur'anic -- Study and teaching (Higher sciences)
نویسنده:
مولفان دکتر آمنه شاهنده، دکترابوالقاسم ولی‌زاده
قیمت:
500000ریال

Pages