علم سنجی یا(Scientometrics)ازرایج­ترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی است و تولید اطلاعات علمی یکی ازمهمترین ابعاد توسعه پایدارکشورها است. علم سنجی، علم سنجش و تحلیل علم است ودرعمل بیشتر با استفاده از روش­های کتابسنجی انجام می شود که مبتنی بر تحلیل استنادی است. اهمیت مشارکت دانشمندان سراسر جهان در تولید علم، و افزایش روزافزون تولیدات علمی منجربه انباشت بیش ازحد دانش شده است، بنابراین نیازبه طبقه ­بندی، تحلیل و اندازه گیری تولیدات علمی ضروری است. ازطریق مطالعات علم سنجی علاوه برمطالعه تاریخ علم، نقشه موضوعی علوم را می توان ترسیم و موثرترین دانشمندان، ‌مجلات و مقالات را شناسایی و نقش آنها را در توسعه علوم تبیین نمود. برهمین مبنا دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، نقش بسزایی در امر توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می نمایند.

لینک های مربوط

رتبه بندی دانشگاههای کشورهای اسلامی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی (Impact Factor)

لیست ضریب تاثیر نشریات

سامانه رتبه بندی نشریات علمی