دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1401
مترجم:
ترجمه سعید شمس، علی عبادیان، خلیل شهبازپور
موضوع:
فیزیک ریاضی (Mathematical physics
نویسنده:
سوزان ام. لیا Lea, Susan M
قیمت:
300000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
احسان عناصری، تورج مهدی‌زاده، محمود اسماعیلی
موضوع:
مواد غذایی -- تجزیه و آزمایش -- دستنامه‌های آزمایشگاهی ‏‫‭Food‏‫‭ -- Analysis‏‫‭-- Laboratory manuals‬‬‬‬‬‬ مواد غذایی -- ترکیب -- دستنامه‌های آزمایشگاهی ‏‫‭‏ Food -- Composition‏‫‭-- Laboratory manuals‬‬‬‬ مهندسی شیمی Chemical engineering‏ مواد غذایی
نویسنده:
نیلسن، اس. سوزان Nielsen, S. Suzanne‬‬‬‬
قیمت:
200000 تومان
سال نشر:
1401
مترجم:
موضوع:
سنگ‌شناسی ساختاری Petrofabric analysis
نویسنده:
دکتر منیر مجرد
قیمت:
200000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
دکتر حسین عبداللهی، دکتر مرتضی اباذری، دکتر شهرام مهدی¬پور عطایی
موضوع:
پلیمرها **پلیمریزاسیون** پلیمرها -- مسائل، تمرین‌ها و غیره ** پلیمریزاسیون--مسائل، تمرین‌ها و غیره
نویسنده:
ماناس چاندا
قیمت:
300000
سال نشر:
1402
مترجم:
دکتر حسین عبداللهی، دکتر مرتضی اباذری، دکتر شهرام مهدی پور عطایی
موضوع:
پلیمرها **پلیمریزاسیون** پلیمرها -- مسائل، تمرین‌ها و غیره ** پلیمریزاسیون--مسائل، تمرین‌ها و غیره
نویسنده:
ماناس چاندا
قیمت:
300000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
سی ++ (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)** الگوریتم‌های کامپیوتری -- راهنمای آموزشی** برنامه‌نویسی -- راهنمای آموزشی** نمودار جریان کار‏‫ -- ‏‫راهنمای آموزشی
نویسنده:
تالیف دکتر جواد شکری
قیمت:
310000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
مواد نانوساختار – سنتز** مواد نانو‌ساختار -- تجزیه و آزمایش ** نانوتکنولوژی
نویسنده:
تدوین به شیوه گردآوری دکتر لیلا کافی احمدی
قیمت:
100000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
آنالیز عددی ‏‫--راهنمای آموزشی (عالی) ** آنالیز عددی -- مسائل، تمرین‌ها و غیره (عالی)‬
نویسنده:
دکتر سعید سهرابی
قیمت:
260000 توملن
نام کتاب:
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
پرورش بز – ایران
نویسنده:
تدوین به شیوه گردآوری دکتر رسول پیر‌محمدی - دکتر حامد خليل‌وندی‌بهروزيار - دکتر كامران رضایزدی
دانلود کتاب: اصول پرورش بز
قیمت:
200000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
دکتر هادی الماسی، آیدا صالح، مهسا جهانبخش
موضوع:
مواد نانوساختار -- کاربردهای صنعتی** مواد غذایی -- بسته‌بندی -- مواد
نویسنده:
روبیو، آمپارو لوپث
قیمت:
300000 تومان

Pages