موضوع: 
پلیمرها **پلیمریزاسیون** پلیمرها -- مسائل، تمرین‌ها و غیره ** پلیمریزاسیون--مسائل، تمرین‌ها و غیره
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ماناس چاندا
مترجم: 
دکتر حسین عبداللهی، دکتر مرتضی اباذری، دکتر شهرام مهدی پور عطایی
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
300000 تومان