بخش پایان نامه­ ها

 

  کليه پايان نامه­ هاي دانش­ آموختگان تحصيلات تکميلي دانشگاه اروميه در رشته­ هاي مختلف، پس از انجام مراحل دفاع یک نسخه از پایان نامه همراه با سی­ دی آن به  این بخش تحویل داده می­شود و پس از ثبت آن در برنامه نرم افزار جامع کتابخانه (آذرسا) تعیین رده و شماره گذاری می شود و برای استفاده مراجعان در قفسه مربوطه قرار داده می­شود. در اين بخش علاوه بر پايان نامه­ ها سي­ دي­ هاي مربوط نیز نگهداري مي ­شود تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. مراجعان به این بخش می ­توانند پایان نامه ­ها را تحویل گرفته و در همان بخش استفاده نمایند و در صورت لزوم تا 10 صفحه با تشخیص مسئول مربوطه کپی تهیه نمایند.

تعداد پایان نامه­ های موجود در کتابخانه مرکزی حدود 14855 عنوان می­ باشد که از طریق سایت دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی با آدرس:

http://library.urmia.ac.ir

 

قابل جستجو می باشد. و حدود 13500 عنوان آن بصورت متن کامل نیز قابل دسترسی است.