معرفی و وظایف بخش امانت

 

این بخش: امانت، گردش وتحویل کتاب و خدمات مرجع را بر عهده دارد.که بصورت دو مخزن جداگانه کتاب فارسی و لاتین اداره می­شود و تمامی کتاب­ها دارای سیستم حفاظت امنیتی می­باشند. وجستجوی کتاب از طریق رایانه­های مستقر در بخش انجام می­گیرد. کار پذیرش و ثبت نام اعضای جدید نیز یکی از وظایف مهم این بخش می باشد.

 

وظایف بخش امانت :

1-    ورود اطلاعات اعضاء به برنامه پارس آذرخش و امانت وعودت کتاب از طریق رایانه برای مراجعین.

 

2- راهنمایی جستجوی کتاب و اطلاعات کتابشناختی برای مراجعین.  

 

3- وجین کتب فرسوده  و کتبی که از نظر علمی فاقد اعتبار می­باشند. ( کتبی که ویرایش جدید از آنها به چاپ رسیده و.... )

 

4- وجین کتبی که نیاز به صحافی دارد و ارسال آنها جهت صحافی.

 

5- بررسی و ارزیابی منابع جهت تکمیل، مجموعه سازی، وجین و بروزآوری مجموعه و تهیه لیست مفقودی.

 

6- قفسه خوانی و برطرف نمودن اشکالات موجود در شماره کتب و مشخص نمودن کتب مفقودی.

 

   7-  دریافت پیشنهادات و انتقادات مراجعین درباره نحوه سطح ارائه خدمات و بکارگیری آنها در حد امکانجهت بهبود کیفیت ارائه خدمات.

 

  8-  تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل.

 

  9 -  آموزش کارورزان و دانشجویان (کاردانشجویی)

 

  10- ارائه خدمات تمدید و رزرو کتاب از طریق تماس تلفنی.

 

   11- زدن تگ امنیتی جهت جلوگیری از سرقت کتاب.

 

    12- تهیه لیست کتب درخواستی مراجعان و ارجاع آن به بخش سفارشات .

 

  13همکاری با سایر بخش­های کتابخانه و همکاران.