بخش پایان نامه­ ها

 

  کليه پايان نامه­ هاي دانش­ آموختگان تحصيلات تکميلي دانشگاه اروميه در رشته­ هاي مختلف، پس از انجام مراحل دفاع یک نسخه از پایان نامه همراه با سی­ دی آن به  این بخش تحویل داده می­شود و پس از ثبت آن در برنامه نرم افزار جامع کتابخانه و تعیین رده و شماره گذاری، برای استفاده مراجعان در قفسه مربوطه قرار داده می­شود. در اين بخش علاوه بر پايان نامه­ ها سي­ دي­هاي مربوط نیز نگهداري مي­شود تا در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد. مراجعان به این بخش می­توانند پایان نامه ­ها را تحویل گرفته و در همان بخش استفاده نمایند و در صورت لزوم تا 10 صفحه با تشخیص مسئول مربوطه کپی تهیه نمایند. تعداد پایان نامه­ های موجود در کتابخانه مرکزی حدود 13500 عنوان می­ باشد که از طریق سایت دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی با آدرس:

WWW.urmia.ac.ir

قابل جستجو می باشد. و حدود 7350 عنوان آن بصورت متن کامل نیز قابل دسترسی است.