به اطلاع دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم می رساند برای دسترسی و استفاده از کتابخانه

دیجیتالی گیگالیب  می توان با داشتن ایمیل دانشگاهی

ثبت نام و فرم مربوطه را تکمیل کرده و منابع مورد نیاز را بصورت رایگان ذخیر نمود

دسترسی به  سامانه‌های Grammarly  (اصول و قواعد زبان انگلیسی و تصحیح غلط املایی)   و iThenticate  ( بررسی میزان مشابهت یابی متون)  

 نیز با همین آدرس بصورت رایگان قابل استفاد می باشد

توجه: کاربرانی که برای اولین بار می خواهند از سامانه گرامرلی و آیتنتیکیت استفاده نمایند می بایست در قسمت ثبت نام، اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند 

  

gigalib.org

 

کتاباخانه مرکزی