به اطلاع دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم می رساند برای دسترسی و استفاده از کتابخانه

دیجیتالی گیگا از خارج از دانشگاه می توان از سایت زیر  با داشتن ایمیل دانشگاهی

ثبت نام و فرم مربوطه را تکمیل کرده و منابع مورد نیاز را بصورت رایگان ذخیر نمود

دسترسی به  سامانه‌های Grammarly  (اصول و قواعد زبان انگلیسی و تصحیح غلط املایی)   و iThenticate  ( بررسی میزان مشابهت یابی متون)  

 نیز با همین آدرس بصورت رایگان قابل استفاده است

 

gigalib.org

 

کتاباخانه مرکزی