موضوع: 
آنالیز عددی ‏‫--راهنمای آموزشی (عالی) ** آنالیز عددی -- مسائل، تمرین‌ها و غیره (عالی)‬
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر سعید سهرابی
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
260000 توملن