به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد و دکتری می­ رساند جهت تحویل پایان نامه و تکمیل فرایند تسویه حساب قبل از مراجعه به کتابخانه انجام نکات زیر ضروری می باشد.

  

 

  • تهیه پرینت تائیدیه ایران داک(ممهور به مهرآموزش دانشکده مربوطه).
  • تهیه و تحویل یک عدد سی دی پایان نامه شامل(word , Pdf ).
  •  (در ضمن برگه نمره دفاع از پایان نامه در فایل ورد جاگذاری شود)
  • دانشجویانی که اول مهرماه سال 1398 از پایان نامه خود دفاع کردند نیازی به تحویل چاپی پایان نامه ندارند.
  • دانشجویانی که قبل از مهرماه 1398 از پایان نامه خود دفاع کردند و تا کنون تسویه حساب نکرده اند یک نسخه پایان نامه چاپی به کتابخانه دانشکده مربوطه و یک نسخه هم به کتابخانه مرکزی تحویل دهند.
  • فرم تسویه حساب مخصوص دریافت پایان نامه
  • عودت کتاب­هایی که در امانت می­ باشد.