بخش­های اداری کتابخانه

از  شنبه تا چهارشنبه

از  ساعت  8  صبح الی 15/30

 

بخش امانت

از شنبه تا چهارشنبه

از ساعت 8  صبح الی  15/30

 

 

سالن­های مطالعه

در حال حاضر از ساعت 8 صبح الی 15/30