دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر هدایت راحمی و دکتر سپیده بانی سعید
موضوع:
شیمی فیزیک
نویسنده:
جی.کا. مولاپالی
دانلود کتاب: شیمی فیزیک جلد 2
قیمت:
77000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر میرمحمد سید عباس زاده
موضوع:
نویسنده:
وین ک. هوی و سیسیل ج. میسکل
قیمت:
300000ریال
سال نشر:
1385
مترجم:
دکتر موسی توسلی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
چارلز مک کی هندریکس
قیمت:
45000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
دکتر ثریا نائم و دکتر حامد سیفی و دکتر احمد رضائیان و دکتر محمدصادق خرمی
موضوع:
انگل دامی
نویسنده:
ویلیام جی. فوریت
قیمت:
55000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر علی عیسی زادگان و سهراب امیری
موضوع:
روانشناسی بالینی
نویسنده:
پاتریسا کیسی و برندن کلی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
سلول شناسی دام
نویسنده:
ح. دیتر دلمن و جیناین ر. کاریترز
قیمت:
55000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر محمد یخچالی
موضوع:
انگل دام
نویسنده:
جک چرنین
دانلود کتاب: انگل شناسی
قیمت:
41000ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر علی سرباز جانفدا
موضوع:
ریاضیات - جبر
نویسنده:
درک جی اس رابینسون
قیمت:
47000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جواهرات - رنگ آمیزی
نویسنده:
دکتر عطا اله بهرام و فاطمه احمدپور
قیمت:
33000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - اصول و قواعد
نویسنده:
دکتراکبر زواره ای رضائی و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر پرویز پیری و فرزاد غیور
دانلود کتاب: اصول حسابداری 2
قیمت:
250000ریال

Pages