معرفی بخش نشریات ادواری

این بخش با مجموعه ایی شامل بیش از 825 عنوان مجله فارسی و حدود 724 عنوان مجله انگلیسی می­ باشد که مجلات انگلیسی بصورت کامل، اطلاعات کتابشناختی آنها در سیستم جامع کتابخانه ای (آذرسا) وارد شده که قابل بازیابی است. در حال حاضر نشریات از طریق مرکز منطقه­ ایی اطلاع رسانی و فناوری شیراز و دفتر ناشران دیگر به کتابخانه ارسال می­گردد.

به علت دسترسی به مرکز اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز با آدرس:

WWW.ricest.ac.ir       

و مرکز اطلاع رسانی مرجع دانش(سیویلیکا) با آدرس:

WWW.civilica.com        

و مرکز اطلاع رسانی علمی جهاد دانشگاهی با آدرس:

WWW.Sid.ir                

متن  کامل مقالات مجلات بصورت اشتراک از طرف کتابخانه مرکزی در دسترس کاربران قرار گذاشته شده است.