دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
ریاضیات - تقریب
نویسنده:
دکتر سعید پیش بین و پرویز دارانیا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
نویسنده:
وحید رضاوردی نژاد و تیمور سهرابی
قیمت:
30000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر اصغر توفیقی و جواد طلوعی آذر و اعظم رمضان خوانی
موضوع:
ورزش- تغذیه
نویسنده:
لوری اسمولین و مری گروسونور
قیمت:
150000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
کشاورزی- آزمایشات
نویسنده:
دکتر علی هاشمی و بهرام محتشمی
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی - بسته بندی
نویسنده:
دکتر میرخلیل پیروزی فرد و ادریس آرژه و رضا قادرمرزی و سعید حمدی پور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
مواد انفجاری
نویسنده:
استانلی فوردهام
قیمت:
47000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1386
مترجم:
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دکتر میرمحمد کاشف
دانلود کتاب: مراحل آموزش شنا
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
نانو تکنولوژی - زیست شناسی
نویسنده:
رالف اس. جرکو و فریتز ب. پرینز و ر. لان اسمیت
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زباله - دفن فاضلاب
نویسنده:
دکتر کاظم بدو
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آبرسانی شهری
نویسنده:
دکتر مرنضی خلیلیان
قیمت:
220000ریال

Pages