دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
بوم‌شناسی سیاسی (Political ecology) بوم‌شناسی شهری (جامعه‌شناسی) (Urban ecology (Sociology)) توسعه پایدار شهری (Sustainable urban development) جهانی شدن (Globalization) شهرنشینی – ایران (Urbanization -- Iran)
نویسنده:
دکتر میرنجف موسوی، دکتر محمدرضا امیری‌فهلیانی
دانلود کتاب: اکولوژی سیاسی شهر
قیمت:
750000
سال نشر:
1400
مترجم:
میرمحمد سیدعباس زاده، ابولفضل قاسمزاده علیشاهی و کامیاب تجاسب
موضوع:
نویسنده:
تالیف وین ک. هوی، سیسیل ج. میسکل
قیمت:
1600000
سال نشر:
1400
مترجم:
دکتر بهروز طوسی، دکتر وحید تلاوت و حامد نژادخاتمی
موضوع:
الکترونیک نیرو -- الگوهای ریاضی (Power electronics -- Mathematical models) تبدیل انرژی -- الگوهای ریاضی(Energy conversion -- Mathematical models)
نویسنده:
تالیف ام. گودوی سیموئز، فلیکس. آفرت
قیمت:
800000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
گروه‌های جایگشتی (Permutation groups) -گراف‌ها (Graph theory)- توپولوژی جبری (Algebraic topology)
نویسنده:
گردآورنده محسن قاسمی
قیمت:
800000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
ژنومیکس -- روش‌های آماری (Genomics -- Statistical methods) -ژن نگاشت (Gene mapping)
نویسنده:
تالیف دکتر رضا درویش زاده دکتر حیدر عزیزی مهندس پرویز گودرزی مکری دکتر حمید حاتمی ملکی
قیمت:
700000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
ترجمه دکتر لطیفه پوراکبر- پروفسور رضا امامعلی سبزی
موضوع:
شیمی- زیستشناسی- محیط زیست
نویسنده:
استانلی ماناهان
دانلود کتاب: شیمی محیط زیست
قیمت:
700000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
قواعد فقی و مدنی
نویسنده:
دکتر سیامک جعفرزاده
دانلود کتاب: قواعد فقه مدنی
قیمت:
450000
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
آداکیت¬ها گروه وسیعی از سنگ¬های آذرین هستند که علائم ژئوشیمیایی ویژه¬ای دارند. در واقع آنها زیر مجموعه¬ای از انواع داسیت تا آندزیت¬اند که اغلب از ذوب پوسته اقیانوسی جوان فرورانده تشکیل شده¬اند. با توجه به ساز و کارهای منحصر بفرد تشکیل چنین ماگماهایی شایس
نویسنده:
دکتر منیر مجرد
قیمت:
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی
نویسنده:
دکتر سجاد پیرسا شیروانه ده و ایرج کریمی ثانی
قیمت:
100000
سال نشر:
1399
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی
نویسنده:
دکتر هادی الماسی، احسان پرندی و حسین شبانی
قیمت:
120000

Pages