دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
آب در کشاورزی** خاک -- رطوبت ** خاک -- رطوبت -- اندازه‌گیری
نویسنده:
دکتر سینا بشارت و دکتر افشین خورسند
قیمت:
360000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ – خاطرات** ایثارگران جنگ -- ایران – خاطرات** میدان‌های جنگ – ایران
نویسنده:
دکتر اسماعیل آین
قیمت:
130000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
ک‍ارن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌‏‫، ‏‫۱۳۰۰ -‏‬ ۱۳۵۸‏.‬ -- سرگذشتنامه و کتابشناسی ک‍ارن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌‏‫، ‏‫۱۳۰۰ -‏‬ ۱۳۵۸‏.‬ -- مقاله‌ها و خطابه‌ها مقاله‌های فارسی -- قرن ۱۴ نویسندگان ایرانی -- ‏‫قرن ۱۴ مشاهیر-- ایران-- قرن ۱۴– سرگذشتنامه کتابشناسان -- ایر
نویسنده:
تدوین به شیوه گردآوری دکتر محمدجعفر چمنکار
قیمت:
250000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
شناخت (فلسفه)‬** هیوم، دیوید، ۱۷۱۱ - ۱۷۷۶م. -- دیدگاه درباره شناخت(فلسفه)‬** ‏‫‭ ‏‫، ۱۲۹۸ - ۱۳۵۸‬‏ -- ‏‫دیدگاه درباره شناخت (فلسفه اسلامی) ** مرتضی مطهری شناخت (فلسفه اسلامی)‬
نویسنده:
تدوین به شیوه گردآوری دکتر سیدجواد میرمهدی‌پور کوه‌کمر
قیمت:
160000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
زناشویی -- جنبه‌های روان‌شناسی ** مشاوره ازدواج **همسرگزینی -- جنبه‌های روان‌شناسی **زناشویی -- اختلاف -- جنبه‌های روانشناسی
نویسنده:
دکتر اسماعیل سلیمانی و کتایون حسینی
دانلود کتاب: روانشناسی ازدواج
قیمت:
250000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
دکتر اسماعیل آین، دکتر فرید مهدقره‌باغ
موضوع:
آبستنی و زایمان دامی -- تولید‌مثل -- پزشکی نوزاد دام
نویسنده:
گری‌ سی‌ دبلیو انگلند، آنجلیکا‌ فون هایمندال
قیمت:
400000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
جنین آزمایشگاهی ، موش‌های آزمایشگاهی – رویان، جوندگان به منزله حیوان‌های آزمایشگاهی
نویسنده:
تألیف دکتر وحید نجاتی، دکتر قدرت عبادی مناس، دکتر غلامرضا نجفی
قیمت:
180000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
شیمی آلی-- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
نویسنده:
تالیف کریم اکبری‌دیلمقانی، روناک عیسوی، زهرا دونوقزلباش
قیمت:
270000 تومان
سال نشر:
1402
مترجم:
موضوع:
خاک -- مکانیک، خاک -- رطوبت ، خاک – نفوذپذیری
نویسنده:
دکتر کاظم بدو
دانلود کتاب: مکانیک خاک غیر اشباع
قیمت:
270000 تومتن
سال نشر:
1401
مترجم:
موضوع:
کارکردهای فرهنگی - اجتماعی پیاده‌روی اربعین
نویسنده:
تألیف دکتر کریم مهری
قیمت:
200000

Pages