کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
گیاهان -- اثر نمک‌ها (Plants -- Effect of salts on) گیاهان -- اصلاح نژاد (Plant breeding) ژنتیک مولکولی گیاهان (Plant molecular genetics)
نویسنده:
رضا درویش¬زاده نسرین اکبری فریبا مرسلی آقاجری جمالعلی الفتی
قیمت:
1100000 ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر رسول شهروز
موضوع:
نویسنده:
دیتر دلمن
قیمت:
سال نشر:
1399
مترجم:
دکتر رسول شهروز دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر سعیده امانی
موضوع:
بافت شناسی دامپزشکی
نویسنده:
جوان سی. ایورل
قیمت:
کتاب الکترونیکی (ebook)
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
قرآن -- علوم قرآنی -- راهنمای آموزشی (عالی) ( ‏ Qur'an -- Qur'anic -- Study and teaching (Higher sciences)
نویسنده:
مولفان دکتر آمنه شاهنده، دکترابوالقاسم ولی‌زاده
قیمت:
500000ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
بوم‌شناسی سیاسی (Political ecology) بوم‌شناسی شهری (جامعه‌شناسی) (Urban ecology (Sociology)) توسعه پایدار شهری (Sustainable urban development) جهانی شدن (Globalization) شهرنشینی – ایران (Urbanization -- Iran)
نویسنده:
دکتر میرنجف موسوی، دکتر محمدرضا امیری‌فهلیانی
دانلود کتاب: اکولوژی سیاسی شهر
قیمت:
750000
سال نشر:
1400
مترجم:
میرمحمد سیدعباس زاده، ابولفضل قاسمزاده علیشاهی و کامیاب تجاسب
موضوع:
نویسنده:
تالیف وین ک. هوی، سیسیل ج. میسکل
قیمت:
1600000
سال نشر:
1400
مترجم:
دکتر بهروز طوسی، دکتر وحید تلاوت و حامد نژادخاتمی
موضوع:
الکترونیک نیرو -- الگوهای ریاضی (Power electronics -- Mathematical models) تبدیل انرژی -- الگوهای ریاضی(Energy conversion -- Mathematical models)
نویسنده:
تالیف ام. گودوی سیموئز، فلیکس. آفرت
قیمت:
800000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
گروه‌های جایگشتی (Permutation groups) -گراف‌ها (Graph theory)- توپولوژی جبری (Algebraic topology)
نویسنده:
گردآورنده محسن قاسمی
قیمت:
800000 ریال
سال نشر:
1400
مترجم:
موضوع:
ژنومیکس -- روش‌های آماری (Genomics -- Statistical methods) -ژن نگاشت (Gene mapping)
نویسنده:
تالیف دکتر رضا درویش زاده دکتر حیدر عزیزی مهندس پرویز گودرزی مکری دکتر حمید حاتمی ملکی
قیمت:
700000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
ترجمه دکتر لطیفه پوراکبر- پروفسور رضا امامعلی سبزی
موضوع:
شیمی- زیستشناسی- محیط زیست
نویسنده:
استانلی ماناهان
دانلود کتاب: شیمی محیط زیست
قیمت:
700000 ریال

Pages