کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
قیمت:
700000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
نویسنده:
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
بافت شناسی
نویسنده:
علی شالیزار جلالی
قیمت:
100000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آموزش- مدیریت آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
قیمت:
250000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
دانلود کتاب: بهداشت شیر
قیمت:
240000
سال نشر:
1393
مترجم:
فیروزه سپهریان آذر و سعید اسدنیا و محمدرسول مفسری و ناصر تراب زاده
موضوع:
روانپزشکی
نویسنده:
تریشا سوپس و پائول ای. کک
قیمت:
160000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر شهرام خلیل آریا و سیمین انواری
موضوع:
ترمودینامیک
نویسنده:
دسموند وینتربون
قیمت:
450000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی سی ++
نویسنده:
دکتر علی سرباز جانفدا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان زراعی - فیزیولوژی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
قیمت:
500000

Pages