کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1393
مترجم:
فیروزه سپهریان آذر و سعید اسدنیا و محمدرسول مفسری و ناصر تراب زاده
موضوع:
روانپزشکی
نویسنده:
تریشا سوپس و پائول ای. کک
قیمت:
160000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر شهرام خلیل آریا و سیمین انواری
موضوع:
ترمودینامیک
نویسنده:
دسموند وینتربون
قیمت:
450000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی سی ++
نویسنده:
دکتر علی سرباز جانفدا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان زراعی - فیزیولوژی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
قیمت:
500000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
ریاضیات - تقریب
نویسنده:
دکتر سعید پیش بین و پرویز دارانیا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
نویسنده:
وحید رضاوردی نژاد و تیمور سهرابی
قیمت:
30000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر اصغر توفیقی و جواد طلوعی آذر و اعظم رمضان خوانی
موضوع:
ورزش- تغذیه
نویسنده:
لوری اسمولین و مری گروسونور
قیمت:
150000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
کشاورزی- آزمایشات
نویسنده:
دکتر علی هاشمی و بهرام محتشمی
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
صنایع غذایی - بسته بندی
نویسنده:
دکتر میرخلیل پیروزی فرد و ادریس آرژه و رضا قادرمرزی و سعید حمدی پور
قیمت:
250000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
مواد انفجاری
نویسنده:
استانلی فوردهام
قیمت:
47000ریال

Pages