کتابهای منتشر شده

سال نشر:
مترجم:
دکتر میرحسن سیدعامری و سیما مدیر خامنه
موضوع:
ورزش فوتبال -- آموزش
نویسنده:
رولف ریرهرد
قیمت:
5500ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
تاریخ معاصر ایران --دمکرات آذربایجان
نویسنده:
دکتر مسعود بیات
قیمت:
40000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
توسعه اقتصادی اجتماعی ووو
نویسنده:
دکتر عبدالله عبداللهی و علی اکبر تقی لو
قیمت:
170000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
جلبک شناسی
نویسنده:
دکتر طیبه فبودنیا
دانلود کتاب: جلبک شناسی
قیمت:
32000ریال
سال نشر:
مترجم:
محمد نقی آذرمنش
موضوع:
الکترومغناطیس
نویسنده:
مارکوس زاهان
قیمت:
18000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر صمد جعفر مدار و دکتر هادی تقوی فر
موضوع:
مهندسی احتراق
نویسنده:
سارا مک آلیستر و جی.یوان چن و کارلوس فرناندزپلو
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و میرمحمد سیدعباس زاده و دکتر مریم سامری
موضوع:
مدیریت آموزشی - مدارس
نویسنده:
پتی چنس و ادوارد چنس
قیمت:
160000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
نثر عربی قرن 14
نویسنده:
دکتر کرمعلی قدمیاری
قیمت:
80000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1384
مترجم:
دکتر هدایت راحمی و دکتر سپیده بانی سعید
موضوع:
شیمی فیزیک
نویسنده:
جی.کا. مولاپالی
دانلود کتاب: شیمی فیزیک جلد 2
قیمت:
77000ریال

Pages