موضوع: 
جنین آزمایشگاهی ، موش‌های آزمایشگاهی – رویان، جوندگان به منزله حیوان‌های آزمایشگاهی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تألیف دکتر وحید نجاتی، دکتر قدرت عبادی مناس، دکتر غلامرضا نجفی
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
180000 تومان