موضوع: 
شیمی آلی-- ‏‫راهنمای آموزشی (عالی)‬‬
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تالیف کریم اکبری‌دیلمقانی، روناک عیسوی، زهرا دونوقزلباش
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
270000 تومان