موضوع: 
سی ++ (زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر)** الگوریتم‌های کامپیوتری -- راهنمای آموزشی** برنامه‌نویسی -- راهنمای آموزشی** نمودار جریان کار‏‫ -- ‏‫راهنمای آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
تالیف دکتر جواد شکری
سال نشر: 
1402
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
310000 تومان