کتابخانه مرکزی جهت سهولت دسترسی اعضای خود طرح امانت بین کتابخانه­ ها و تسویه حساب متمرکز اعضای خود را با موفقیت اجرا نمود.

از مزایای این طرح :

1-      دسترسی و امانت کتاب از تمامی کتابخانه­ های دانشکده­ها برای اعضاء

2-      تسویه حساب متمرکز اعضاء(اعضای محترم هیات علمی دانشجویان و کارکنان)