کتابخانه مرکزی جهت آشنایی و شیوه  جستجوی اطلاعات از پایگاههای اشتراکی دانشگاه ارومیه دوره کارگاه آموزشی برگزار می­نماید. از دانشجویانی که تمایل دارند در این کارگاهها حضور به هم رسانند دعوت می­شود به کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند و یا با شماره تلفن 32779930 و داخلی 2471 و 2723 تماس حاصل نمایند.

 

در ضمن گواهی شرکت در دوره نیز از طرف کتابخانه مرکزی صادر می­گردد.