به اطلاع اساتید، همکاران و دانشجویان محترم دانشگاه ارومیه می رساند که دسترسی Online‌ به پایگاههای اطلاعاتی از قبیل Sciencedirect، Scopus، IEEE، Web of Knowledge و Wiley از طریق IP‌ های دانشگاه ارومیه برقرار شده است.

لازم به ذکر است سایر پایگاههای اطلاعاتی نیز به صورت Online‌ قابل استفاده می باشد.

محققین محترم می توانند از طریق وبسایت دانشگاه با مراجعه به قسمت کتابخانه،‌ فهرست منابع علمی علاوه بر جستجوی جامع از پایگاههای اطلاعاتی تخصصی و امکانات بوجود آمده بهره مند گردند.

 

در صورت بروز هرگونه اشکال یا پرسش با کتابخانه مرکزی به شماره داخلی 2471 یا به شماره تلفن 32779930 تماس حاصل فرمائید. 

آدرس دسترسی:  http://urmia.ac.ir/node/935