-برای شروع کار مراحل چاپ، اساتید محترم ابتدا باید در دانشکده مربوطه درخواست کتبی برای ترجمه یا تالیف را به شورای پژوهشی دانشکده ارائه دهند .

-پس از اتمام کار تالیف و تکمیل کل کتاب، تصویب کتاب در دانشکده ی مربوطه انجام می­گردد. 

-برای کتابهای ترجمه، پس از تصویب، ابتدا باید از صفحه عنوان کتاب و صفحه­­ ی حقوقی آن(صفحه اطلاعات کتابشناسی که مشخصات شابک، محل نشر، سال نشر و...) را دارد کپی گرفته شود و در اختیار انتشارات جهت استعلام از مرکز نشر دانشگاهی قرار گیرد. تا درصورت عدم ترجمه در مراکز دیگر کار ترجمه آغاز گردد.

-برای کتابهای تالیفی بعد از ارائه فایل PDF کامل کتاب به معاونت پژوهشی دانشکده، که سه نفر داور علمی برای کتاب مشخص می­ گردد، و دو نفر از داوران از دانشکده مربوطه و یک نفر داور خارجی از خارج از دانشگاه ارومیه توسط گروه مربوطه انتخاب می­ گردد.

-ارسال فایل کامل کتاب برای داوری(برای کتابهای تالیفی)، لازم به توضیح می­ باشد که داوران نظرات کلی در مورد کتاب ارائه می نمایند و مدت تقریبی آن 15 روز کاری می­ باشد.

-برای کتابهای ترجمه ایی پس از اینکه سه فصل اول کتاب ترجمه گردید. باید برای مشخص شدن داوران توسط گروه اقدام شود. درضمن سه فصل ترجمه شده ی کتاب همراه با متن زبان اصلی برای داوران ارسال گردد.

-پس از اعلام نتایج داوری کتاب و اعمال اصلاحات مد نظر داوران، فایل کامل کتاب به ویراستاری علمی و ادبی ارسال می­ گردد.

-پس از ویراستاری، فایل نهایی کتاب به همراه کلیه مدارک( نامه­ های داوری و ویراستاری) برای طرح در جلسه شورای انتشارات دانشگاه در اختیار معاونت پژوهشی دانشگاه قرار خواهد گرفت.

- پس از تصویب در شورای انتشارات، فایل کتاب به صورت( word , PDF) به همراه کپی شناسنامه و کپی آخرین مدرک تحصیلی مولفین و مترجمین در اختیار بخش انتشارات قرار گیرد. تا برای صدورفیپا و مجوز نشر اقدام گردد.