1-   ابتدا وارد تنظيمات مرورگر mozila شويد

2-  گزينه option و سپس پنجره advance  را انتخاب فرماييد

      3-   پنجره network   و سپس گزينه setting  را انتخاب فرماييد.سپس در بخش "automatic proxy configuration url"      عبارت  http://gigalib.org/prxpc/urmia/proxy.pac  را درج نموده و بر روي گزينه ok كليك نماييد.

اكنون مي توانيد از طريق لينك هاي مستقيم ذيل يا لينك پايگاه استنادي كتابخانه ديجيتال به پايگاه هاي دسترسی به منابع دانشگاه وصل شويد.

https://jcr.incites.thomsonreuters.com

InCites [v2.36] - Sign In