به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که کتابخانه مرکزی  طبق سنوات قبل در فصل امتحانات از ساعت 8 صبح الی 12 شب باز می باشد، در ضمن سرویس بازگشت به خوابگاههای داخل پردیس نازلو نیز به قوت خود برقرار می باشد

 

با آرزوی موفقیت برای شما

 

"کتابخانه مرکزی"