علم سنجی یا(Scientometrics)ازرایج­ترین روشهای ارزیابی فعالیتهای علمی است و تولید اطلاعات علمی یکی ازمهمترین ابعاد توسعه پایدارکشورها است. علم سنجی، علم سنجش و تحلیل علم است ودرعمل بیشتر با استفاده از روش­های کتابسنجی انجام می شود که مبتنی بر تحلیل استنادی است. اهمیت مشارکت دانشمندان سراسر جهان در تولید علم، و افزایش روزافزون تولیدات علمی منجربه انباشت بیش ازحد دانش شده است، بنابراین نیازبه طبقه ­بندی، تحلیل و اندازه گیری تولیدات علمی ضروری است. ازطریق مطالعات علم سنجی علاوه برمطالعه تاریخ علم، نقشه موضوعی علوم را می توان ترسیم و موثرترین دانشمندان، ‌مجلات و مقالات را شناسایی و نقش آنها را در توسعه علوم تبیین نمود. برهمین مبنا دانشگاهها به عنوان یکی از مراکز عمده تولید اطلاعات علمی، نقش بسزایی در امر توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می نمایند.

لینک های مربوط

رتبه بندی دانشگاههای کشورهای اسلامی

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی 

لیست ضریب تاثیر نشریات