دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
نویسنده:
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
بافت شناسی
نویسنده:
علی شالیزار جلالی
قیمت:
100000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آموزش- مدیریت آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
قیمت:
250000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
قیمت:
240000
سال نشر:
1393
مترجم:
فیروزه سپهریان آذر و سعید اسدنیا و محمدرسول مفسری و ناصر تراب زاده
موضوع:
روانپزشکی
نویسنده:
تریشا سوپس و پائول ای. کک
قیمت:
160000
سال نشر:
1397
مترجم:
دکتر شهرام خلیل آریا و سیمین انواری
موضوع:
ترمودینامیک
نویسنده:
دسموند وینتربون
قیمت:
450000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی سی ++
نویسنده:
دکتر علی سرباز جانفدا
قیمت:
300000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان زراعی - فیزیولوژی
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و سویل محمدزاده
قیمت:
500000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
ریاضیات - تقریب
نویسنده:
دکتر سعید پیش بین و پرویز دارانیا
قیمت:
300000

Pages