دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1397
مترجم:
محمد مهدی باطنی و جواد بهمنش
موضوع:
آمار مهندسی
نویسنده:
ن.کونگودا و رنزو روسو
قیمت:
650000ریال (دوره 2 جلدی)
سال نشر:
1398
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو
موضوع:
خاکشناسی
نویسنده:
د. ال. لیندبو و د.آ. کوزولوسکی و ک. رابینسون
قیمت:
420000
سال نشر:
1398
مترجم:
سید هادی بهادری و آراز هاشمی نژاد
موضوع:
خاک - مهندسی عمران
نویسنده:
ژی هان
قیمت:
1100000ریال قیمت دوره 2 جلدی
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مردانی
قیمت:
350000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
نقشه کشی صنعتی
نویسنده:
دکتر عارف مردانی کرانی و دکتر مازیار فیض اله زاده و دکتر سجاد درفش پور
قیمت:
450000ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
برق قدرت
نویسنده:
دکتر سجاد گلوانی ودکتر بهروز طوسی
قیمت:
300000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
بناهای عمومی - معماری
نویسنده:
دکتر ناصر ثبات ثانی
قیمت:
700000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
زراعت
نویسنده:
دکتر مهدی قیاسی و دکتر مهدی تاج بخش
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان دارویی - کشت و تولید
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد و دکتر فهیمه شکرانی
قیمت:
300000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
ژنتیگ
نویسنده:
دکتر مختار غفاری و دکتر مهدی مخبر
قیمت:
480000

Pages