دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر علی محمد نیک بخت و عادل رضوانی وند فنائی و ایمان گل پور
موضوع:
مواد غذایی - صنعت و تجارت
نویسنده:
سی. آناندهاراماکریشنان
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر رسول پیرمحمدی
موضوع:
تغذیه دام - مواد معدنی
نویسنده:
نویل اف. ساتل
قیمت:
450000 ریال - یک دوره 2 جلدی
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
فقه و حقوق - زبان انگلیسی
نویسنده:
دکتر سید مهدی صالحی و دکتر پرویز علوی نیا
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سازه های هیدرولیکی
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی و دکتر محسن بشارت
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ساس تختخواب
نویسنده:
دکتر موسی توسلی
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر حسن قلاوندی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدیریت منابع انسانی
نویسنده:
جاستین مرک و برنارد بارکر و ریچارد برد
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و دکتر مریم سامری و نرگس سکوتی
موضوع:
مدیریت آموزشی - تئوری ها
نویسنده:
تونی بوش
قیمت:
140000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - سیستم ها
نویسنده:
دکتر پرویز پیری و اکبر زواره ای رضائی و محمد ایمانی برندق
قیمت:
220000 ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
هورمون های گیاهی
نویسنده:
دکتر محمد رضا اصغری
قیمت:
150000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
روتیفرها - پرورش و کشت
نویسنده:
دکتر نصرالله احمدی فرد
قیمت:
220000 ریال

Pages