دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
کارگاه مقاله نویسی
پنج شنبه هر هفته
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
حشره شناسی دامی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
22000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
حقوق تجارت
نویسنده:
دکتر سیدحسام الدین هدایت زاده
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد و دکتر سیدمصطفی گلابی و دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
انگل شناسی بالینی دامی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک و گری ای. کونبوی
قیمت:
300000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
گیاههان - خصوصیات
نویسنده:
دکتر علیرضا پیرزاد
قیمت:
70000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
خاک - مکانیک
نویسنده:
کاظم بدو
قیمت:
80000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فاطمه سادات حسینی و علیرضا فارسی و ابراهیم نوروزی سید حسینی
موضوع:
ورزش - جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
جوآن ان. ویکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
شیمی آلی - مهندسی
نویسنده:
نادر نوروزی پسیان
قیمت:
33000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر متضی علوی شوشتری
موضوع:
مامایی دام ها
نویسنده:
جفری اچ. آرتور و دیدوید ای. نوکی و هاروارد پیرسن و تیموتی جی. پارکینس
قیمت:
600000 ریال( دوره 2 جلدی)
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
Academic papers
نویسنده:
Javade Gholami
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
زبان انگلیسی -- فقه و حقوق
نویسنده:
دکتر سیدمهدی صالحی و سارا جلالی
قیمت:
60000ریال

Pages