دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
بناهای عمومی - معماری
نویسنده:
ثبات ثانی، ناصر
قیمت:
700000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
زراعت
نویسنده:
قیاسی، مهدی - تاج بخش، مهدی
دانلود کتاب: زراعت ارگانیک
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان دارویی - کشت و تولید
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - شکرانی، فهیمه
قیمت:
300000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
ژنتیگ
نویسنده:
غفاری، مختار - مخبر، مهدی
دانلود کتاب: مبانی ژنتیک
قیمت:
480000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - خواص فیزیکی
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - محمدزاده، سویل
قیمت:
500000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
آبیاری- اصول
نویسنده:
دکتر وحید وردی نژاد و دکتر تیمور سهرابی
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
قیمت:
700000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
نویسنده:
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
بافت شناسی
نویسنده:
علی شالیزار جلالی
قیمت:
100000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000

Pages