به اطلاع همکاران و دانشجویان دانشگاه ارومیه می رساند که دسترسی Online‌ به پایگاههای اطلاعاتی از قبیل Sciencedirect، Scopus، IEEE، Web of Knowledge و Wiley از طریق IP‌ های دانشگاه ارومیه برقرار شده است.

لازم به ذکر است سایر پایگاههای اطلاعاتی به صورت Offline‌ قابل استفاده می باشد.

محققین محترم می توانند از طریق وبسایت دانشگاه با مراجعه به قسمت کتابخانه،‌ فهرست منابع علمی از پایگاههای اطلاعاتی و امکانات بوجود آمده بهره مند گردند.

 

در صورت بروز هرگونه اشکال یا پرسش با مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی به شماره داخلی 2723 یا کتابخانه مرکزی به شماره 32779930 تماس حاصل فرمائید. 

آدرس دسترسی:  http://urmia.ac.ir/node/935