کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
دامپزشکی - بافت شناسی گوارش
نویسنده:
شالیزار جلالی، علی - نجفی تازه کند، غلامرضا
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
امیر نیا، رضا - نامور، علی - آرژه، جلال - محمدزاده، سویل
موضوع:
گیاهان - حفاظت
نویسنده:
محمد مهگوب آزوز و پروایز احمد
قیمت:
150000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
آمار- کشاورزی
نویسنده:
دکتر مهدی بیات و سید محمد علوی سینی و دکتر رضا امیر نیا
قیمت:
100000
سال نشر:
1393
مترجم:
بختیار ترتیبیان و عباس مال اندیش
موضوع:
ورزش- جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
دنیس ال. اسمیت و بو فرنهال
قیمت:
100000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1395
مترجم:
بختیار ترتیبیان و عباس مال اندیش و رقیه افسر قره باغ و زینب شیخ لو.
موضوع:
ورزش- جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
لیویو لوزی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
بختیار ترتیبیان و عباس مال اندیش
موضوع:
ورزش- جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
شارون آ. پلومن و دنیس ال. اسمیت
قیمت:
200000ریال
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
مترجم:
نینا قنبری و مجید نمازی
موضوع:
ریاضیات گسسته
نویسنده:
کنت اچ. روزن
قیمت:
200000ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
روزعلی باتوانی
موضوع:
تولید مثل و مامایی اسب
نویسنده:
رابرت اس. یانگ¬کوئیست والتر آر. ترلفال
قیمت:
200000
سال نشر:
1392
مترجم:
قاسم مرندی و ملک طاهر مقصودلو
موضوع:
طیف سنجی تشدید مغناطیسی
نویسنده:
اولاف کوهل
قیمت:
100000
سال نشر:
1392
مترجم:
علی امامعلی پور و نصرت حیدری و عباس رکاب طلایی
موضوع:
سنگ معدن - استخراج
نویسنده:
آشوگ گوپتا و دنیس یان
قیمت:
150000

Pages