کتابهای الکترونیکی

سال نشر:
1392
مترجم:
حسن قلاوندی و نرگس سکوتی
موضوع:
مدرسه ها -- مدیریت
نویسنده:
ماریانه کلمن و درک گلور
قیمت:
100000
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
یاخته شناسی
نویسنده:
رشید جامعی و سحر هامون نورد و خسرو سلطانی بند و نگین تقی پور
قیمت:
نام کتاب:
سال نشر:
1392
مترجم:
رسول شهروز و احسان شجاعی فر
موضوع:
یاخته های بنیادی
نویسنده:
موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا
قیمت:
100000
نام کتاب:
سال نشر:
11392
مترجم:
هادی گودرزی و مجتبی جلیلی پل سنگی و مهدی صادقی
موضوع:
مکانیک آماری
نویسنده:
راج ک. پاتریا و پائول د. بئال
قیمت:
100000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
یاخته ها-- کشت
نویسنده:
شاپور حسن زاده و فرزانه بنیادی
قیمت:
100000
سال نشر:
1394
مترجم:
محمد حسنی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدرسه ها -- مدیریت
نویسنده:
کی.بی. ایوارد و جفری موریس و یان ویلسون
قیمت:
100000
سال نشر:
1392
مترجم:
نادرنوروزی پسیان و اسماعیل دوستخواه و علی زبر دست و محمد تقی جعفری
موضوع:
طراحی و شیمی ترکیبات دارو
نویسنده:
دنیل لدنیجر
قیمت:
100000
دانلود 20 صفحه اول کتاب
سال نشر:
1397
مترجم:
محمد حسنی و مریم سامری و حسین محبی و لیلا جودت
موضوع:
مدیریت و سازماندهی مدارس
نویسنده:
رابرت جی. آونز و توماس سی. والسکی
قیمت:
100000
سال نشر:
1393
مترجم:
محمد حسنی و سکینه شاهی و مریم سامری
موضوع:
راهنمایی آموزشی
نویسنده:
جفری گلانز و ریچارد اف. نویل
قیمت:
100000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
نانو بیوتکنولوژی
نویسنده:
مهدی محمدزاده
قیمت:
70000ریال

Pages