کتابهای الکترونیکی

نام کتاب:
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
بیوفیزیک
نویسنده:
مهدی محمدزاده
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
گاوها - اطلسرنگی
نویسنده:
دکتر غلامرضا نجفی و دکتر نعیمه سیمایی و دکتر سید رشید تونی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
نرم افزار های آماری
نویسنده:
دکتر مهدی بیات و سید محمد علوی سینی و رضا امیرنیا
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
ورزش - جنبه های فیزیولوژیکی
نویسنده:
دکتر حسن محمدزاده
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
مترجم:
دکتر پرویز دارانیا و دکتر جعفر احمدی شالی و عبدالباقی سلطانی
موضوع:
ریاضیات - معادلات دیفرانسیل
نویسنده:
شوئه رونگ مائو
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
جواهرآلات - درمان
نویسنده:
دکتر عبدالناصر فضل نیا و دکتر ابوذر علیزاده و زهرا صمدی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
قوانین و حقوق اسلامی - فقه امامیه
نویسنده:
سیامک جعفرزاده
قیمت:
50000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1392
مترجم:
دکتر رسول شهروز و احسان شجاعی فر
موضوع:
سلول های بنیادی
نویسنده:
موسسه ملی سلامت ایالات متحده آمریکا
قیمت:
70000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
نفت - کشورهای خاورمیانه
نویسنده:
دکتر محمد جعفر چمنکار
قیمت:
100000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
زراعت
نویسنده:
دکتر مهدی تاج و دکتر مهدی قیاسی
قیمت:
50000ریال

Pages