عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دیتر دلمن
مترجم: 
دکتر رسول شهروز
سال نشر: 
1386