موضوع: 
گیاهان -- اثر نمک‌ها (Plants -- Effect of salts on) گیاهان -- اصلاح نژاد (Plant breeding) ژنتیک مولکولی گیاهان (Plant molecular genetics)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
رضا درویش¬زاده نسرین اکبری فریبا مرسلی آقاجری جمالعلی الفتی
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
1100000 ریال